YOUR ADS HERE

Tonic solfa of Ten(10)Yoruba Praise songs

By - - [ Solfa notation ]

Tonic solfa of Ten(10)Yoruba Praise songs

This is the solfa notation of Ten(10)Yoruba Praise songs for saxophonists and other solo instrumentalist.

Oluwa ku ise oo eee

Oluwa ku ise oo eee           l l l s l m l
Oluwa ku ise oo aaa           l l d l s l m r
Oni ko bi o su bu mo ro bi oo Eterete    l l s l d l s l    m r r m l s m
Oluwa ku ise ooo               r r s s f s r

Atewo ni mo fi a mo bi o ba moún re

Atewo ni mo fi a mo bi o ba moún re        d m m r r r r d m r m r r r

Eni oluwa se lore ooo

Eni oluwa se lore ooo      s s d d s s m d
ko no wo soke                 s m s s s
ose mi ooo                       l s l s m d
ose mi ooo                       f r f r
mo dupe lowo                  r s s r f r


Tonic solfa of “Omu mi wa laye O seun oo”


Jesu olugbala                   f d r d d d
halleujah                          r r f d
mowa dupe                      r f f f
eniyan lo lokole alaja mefa to jade laye         s s s d d s l d m r d r r d r r
modupe lowo                  r s s r m d
Jesu olugbala                  r l r r d d

Emi leni taye ti ro

Emi leni taye ti ro           m s s s l s m d
wipe kole da’n kan re se  s s m s l r r r
Sugbon o ri anu re gba    m l s l s m s m d
Olu orun                          m s d r


Lo ba mise                       d d l d

E ba mi ra baba fo ba ogo

E ba mi ra baba fo ba ogo       l d l s m m l s r m
oba tere re                               d d m d d
te re re                                     m d d
re re                                         d d
re re                                         d d
re re                                         d d
ka ri aye                                   m m r m

Amope wa   a muyin wa oo

Amope wa   a muyin wa oo     m s s s m s d s m
Ope                                          d m
Ope sir                                d m m

Olorun Agbaye oo, you are mighty

Olorun Agbaye oo, you are mighty        d d d m m s m d d m m

Oba ni oo

Oba ni oo                        l l l s
Oba ni oo    Oba ni oo       Oba ni            l l l s l l l s l l l
Oba ni oo                        s s s m
Oba ni oo    Oba ni oo       Oba ni            s s s m s s s m s s s

Alagbara bi ara oo

Alagbara bi ara oo             l d d l s m s d
Eya Judah                          m m r m d
Kiniu de                            d d m m
Eya Juday                         m m r d

Oba’lade wura de

Ode               m m
Ode               m m
Oba’lade wura de            d d m m r d l d


Add a comment

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE